dot dot
การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว article

การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์ทั้งเป็นพืชบำรุงดิน และขายเป็นรายได้สำหรับเกษตรกร นำมาปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งในพื้นที่อาศัยน้ำชลประทานและไม่อาศัยน้ำชลประทาน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานสามารถทำได้ในบางพื้นที่เท่านั้น

1. การเลือกพื้นที่ปลูก

พื้นที่ทำนาที่สามารถปลูกถั่วลิงสงได้ดีโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานตลอดฤดูกาล จะต้องมีระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีความชื้นในดินดีในช่วงฤดูแล้ง กล่าวโดยทั่วไปพื้นที่นาดังกล่าวระดับน้ำใต้ผิวดินจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ หลังเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งจะอยู่ลึกไม่เกิน 1.50 – 2.00 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

2. การปลูก

นอกจากระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการปลูกพืชฤดูแล้งในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานแล้ว การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ด ความลึกของการปลูก และการใช้วัสดุคลุมดินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชฤดูแล้งในนาโดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน

2.1 การเตรียมดิน

หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วรีบตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาและเก็บไว้ที่คันนา การตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาจะช่วยให้น้ำที่ขังอยู่ในแปลงนา (ถ้ามี) หรือความชื้นหน้าดินที่มากเกินไปแห้งเร็วขึ้นพอเหมาะสำหรับการไถพรวน ระดับความชื้นที่เหมาะสมจะอยู่ที่ระดับความจุชื้นสนาม (field capacity) ซึ่งเกษตรกรเรียกว่า ดินแห้งพอหมาดๆ การไถพรวนดินจะทำ 3-4 ครั้ง โดยไถแต่ละครั้งจะคราดทันทีและตากดินให้แห้งนาน 5-7 วัน แล้วจึงไถรอบต่อไป หน้าดินจะอยู่ในสภาพร่วนซุย จึงเป็นการตัดสายน้ำไม่ให้ความชื้นสูญเสียออกไปจากดินชั้นลึก และเหมาะสมที่ถั่วลิสงจะแทงเข็มลงไปในดินเพื่อเจริญเติบโตเป็นฝัก

2.2 การเตรียมเมล็ด

ก่อนปลูกควรนำเมล็ดที่แกะเปลือกออกแล้วมาหุ้มด้วยผ้าที่เปียกชื้นนาน 1 วัน เพื่อเร่งการงอกของเมล็ด เมื่อปลูกลงในดินเมล็ดจะงอกเร็วขึ้นและงอกพร้อมกัน อัตราการงอกของเมล็ดสูง การงอกของเมล็ดได้เร็วจะทำให้พืชสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ดี การย่นระยะเวลาการงอกจะส่งผลให้ช่วงฤดูปลูกสั้น พืชได้ใช้ความชื้นที่มีอยู่ในดินอย่างจำกัดเพียงพอตลอดฤดูปลูก

2.3 ความลึกของการปลูกและการใช้ตอซังข้าวคลุมดิน

ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร การปลูกลึกทำให้ราก ถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูดความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าวที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10-15 วัน จะช่วยรักษาความชื้นในดินไว้ ได้นาน

2.4 การใส่ปุ๋ย

การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้โดยอาศัยปุ๋ยที่เหลือตกค้างจากการที่ใส่ให้กับข้าว แต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในร่องพร้อมกับการหยอดเมล็ด

2.5 การกำจัดวัชพืช

กล่าวโดยทั่วไป การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยไม่ให้น้ำชลประทานจะมีวัชพืชน้อยมาก ในกรณีที่มีวัชพืชเกิดขึ้นให้ใช้มือถอนออกจากแปลง

2.6 การป้องกันกำจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกถั่วลิสงก็คือ เสี้ยนดิน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยที่ดินผ่านสภาพน้ำขังมาก่อนจะมีปัญหาเสี้ยนดินน้อย

2.7 การเก็บเกี่ยว

ใช้มือถอนต้นจากดินแล้วปลิดฝักออกจากต้น ถ้าดินแน่นให้ใช้จอบขุด เมื่อปลิดฝักออกจากต้นแล้ว นำฝักถั่วลิสงตากแดด แล้วนำไปขายต่อไป หรืออาจจะขายในรูปของฝักสดก็ได้ ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักออกแล้วทิ้งเศษซากไว้ในแปลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับข้าวต่อไป

Credit by :

อ้างอิง : www.brrd.in.th

เขียนโดย : Sam.FarmKaset

 

(ทางเว็บไซต์เคมีเกษตรดอทได้อ่านบทความแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปรวมถึงเกษตรกรไทย จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อ หากท่านผู้เขียนเห็นว่าไม่สมควรนำมาลงบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งลบมาที่อีเมล์ natthapol@gmail.com ทางเราพร้อมที่จะดำเนินการลบออกโดยทันที)
ข่าวสาร

โรคและไรและแมลงศัตรูอื่น ๆ ของมันสำปะหลัง
การป้องกันและการกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย
รู้เรื่องหนอนห่อใบข้าว (Rice Leaffolder)
วิธีการปลูกข้าว โดย นายประพาส วีระแพทย์ article
การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
ปลูกยางอย่างไร จึงประสบผลสำเร็จ articledot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
หมวดสารป้องกันและกำจัดวัชพืช
หมวดสารป้องกันและกำจัดแมลงและศัตรูพืช
หมวดสารป้องกันและกำจัดโรคพืช
หมวดปุ๋ยและอาหารเสริมสำหรับพืช
ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตรา ถ้วยทอง
dot
dot


http://www.google.com


Chemikaset.com Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by BBX

ปุ๋ย,ยา,สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,วัชพืช,ยาฆ่าหญ้า,สารกำจัดวัชพืช,ปุ๋ยยา,ปุ๋ยเคมี,fertilizer,บำรุงต้น,บำรุงดิน,เร่งดอก,โตเร็ว,ดีมาก,ปุ๋ยดี,ยาดี,พาราควอต,ไกรโฟเสต,ไกรโฟเซต,ยาฆ่าหญ้า,ต้นไม้,ดอกไม้,โตเร็ว,นาข้าว,นาปี,นาปรัง,บำรุง,ข้าว,ข้าวโพด,อ้อย,ถั่ว,มันสำปะหลัง,ทุเรียน,ผลไม้,แมลง,โรคพืช,เชื้อรา,หนอน,หนอนใย,หนอนกระทู้หอม,เพลี้ย,เพลี้ยไฟ,กรัมม็อกโซน,โตเร็ว,เพลี้นแป้ง,ข้าว,หวาน,ราวอัพ,ราวด์อัพ,พาราควอด,ไกโฟเสด,ไกรโฟเสด,ปุ๋ยเรือใบ,ยาร่า,กระต่าย,เจียไต๋,ซินเจนทา,ทีเจซี,หัววัว,ยาง,ยางพารา,ไม้ผล,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,ทูโฟดี,2-4D,อามีทรีน,อาทราซีน,โนมินี่,อะลาคลอ,บิวทาคลอ,ไบเออร์,หมา,หมาแดง,กอล์ฟ,สนามกอล์ฟ,กำจัดแมลง,ฟูราดาน,แลนเนท,เซฟวิน,แอนทราโคล,โปรวาโด,ไมแทค,พาแดน,ปลวก,หนู,ยาบำรุงต้น,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ,นาข้าว,ปุ๋ยคอก,ชีวภาพ,ปุ๋ยยาออนไลน์,ปุ๋ยยา,ปุ๋ย,ยา,ปุ๋ยยาร่า,ขายปุ๋ย,ซื้อปุ๋ย,ขายปลีก,ขายส่ง,ยกลัง,ซันเจี่ย,กำจัดแมลง,ฆ่าแมลง,เพลี้ย,เพลี้ยกระโดด,เคมีเกษตร,เคมีเกษตรดอทคอม,chemikaset,ปุ๋ยยา,ออนไลน์,kasetzone,เกษตรโซน,ไกลโฟเสท,ไกลโฟเซต,อะบา,อะบาแมกติน,อะบาแม็กติน,อะลาคลอ,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททริล,อามูเร่,โซฟิต,อาหารเสริม,ฮอร์โมน,ธาตุหลัก,ธาตุรอง,เพิ่มดอก,ขั้วเหนียว,บำรุงต้น,ดีโตก้า,ปุ๋ย,ยา,เร่งดอก,ขายปุ๋ย,ปุ๋ย,ขายข้าว,พันธ์ข้าว,พันธุ์ข้าว,ข้าว,ข้าวปลูก,ส้ม,ส้มโอ,สัปปะรด,มัน,มันสำปะหลัง.อ้อย,ข้าวโพด,อะบาแม็กติน.อะบา,ไซเปอร์,ไซเปอร์เมททิล,มะม่วง,ลำใย,ถั่ว,ลิ้นจี่,ส้ม,ทุเรียน,ก้านยาว,ปุ๋ยคอก.ปุ๋ยผสม,ของแท้,ตัวแทน.ตัวแทนจำหน่าย,ไดยูรอน,อามีทรีน,อาทราซีน,แห้วหมู,ฆ่าหญ้า,ปลวก.กำจัดปลวก,ยากำจัดปลวก,สารกำจัดปลวก,หนู,ปูแดง,ปู,มด.เร่งใบ,ข้าว,สวน,ไร่,นา,พืช,ต้นไม้,ไม้ดอก,ไม้ใบ,ไม้ผล,ไม้น้ำ,ไม้ยืนต้น,ทุเรียน,สับปะรด,ข้าว,บำรุงต้นไม้,ข้าวสวย,ดอกหนา,ใบสวย,เจริญเติบโต,สำหรับพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ยาดี,ปุ๋ยดี